Мотор статорын автомат үйлдвэрлэлийн шугам (Робот горим 1)