Давхар хурдны гинжин хэлхээний угсралтын шугамын горим